2018|# PROMOTION VIDEO
Member : Isshin Tanaka / Sho Tsuzuki / Haruto Tokubo / Syui Morimoto / Yusuke Yoshii / Tatsuya Nomizo
CL : 愛知工業大学名電高等学校
Back to Top